Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu LongNgày 16/4/2019, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với cơ chế thị trường và ứng phó với biến đổi khí […]

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn

Tính đến hết năm 2018, toàn vùng ĐBSCL có 1.803 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, chiếm 13% tổng số HTX nông nghiệp của cả nước. Tính từ năm 2016 đến nay, ĐBSCL là một trong các vùng có số lượng các HTX nông nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước với 552 HTX. Hoạt động của các HTX đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết được nhiều lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, phát triển nhiều ngành nghề mới và khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương, góp phần giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Diễn đàn là dịp đánh giá lại tình hình phát triển HTX nông nghiệp 15 năm qua, tổng kết và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, đặc biệt là từ khi thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020”. Qua đó, giúp ĐBSCL tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình HTX nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan trọng khi Chính phủ tổng kết 15 năm phát triển kinh tế hợp tác, tổng kết 10 năm về Nghị quyết Tam nông… Phó Thủ tướng lưu ý, vùng ĐBSCL đang chịu nhiều thách thức, tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, để phát triển kinh tế-xã hội nói chung và nông nghiệp nói riêng một cách bền vững, thì cần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường; đồng thời chuyển từ số lượng sang chất lượng; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị. Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan cần quan tâm, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động các HTX nông nghiệp ở ĐBSCL thích ứng với thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các chính sách hỗ trợ chế biến, tiêu thụ sản phẩm đối với HTX nông nghiệp, chính sách đào tạo năng lực cán bộ, phát triển hạ tầng cho các HTX nông nghiệp…

Như Tâm (Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng