Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thangHằng năm cứ đến khoảng giữa tháng 9, đầu tháng 10, dân săn ảnh du lịch thường ngược lên Tây Bắc xa xôi thưởng ngoạn, chụp ảnh những thửa ruộng bậc thang óng ánh một màu vàng khắp những sườn đồi. Ít ai biết ngay ở Tây Nguyên cũng có một mùa vàng như thế… […]

Hằng năm cứ đến khoảng giữa tháng 9, đầu tháng 10, dân săn ảnh du lịch thường ngược lên Tây Bắc xa xôi thưởng ngoạn, chụp ảnh những thửa ruộng bậc thang óng ánh một màu vàng khắp những sườn đồi. Ít ai biết ngay ở Tây Nguyên cũng có một mùa vàng như thế…

Thôi thúc những bước chân lang bạt. Những ngày này khắp Măng Buk, Măng Đen hay thung lũng Mường Hoong, rẻo cao Ngọc Linh… đang vào mùa lúa chín. Dân làng nô nức ra đồng gặt lúa, tiếng cười nói vang dậy khắp nơi.

Những thôn, làng, rẻo cao ở đây cũng trồng lúa mỗi năm một vụ mùa. Hầu như nhà nào cũng trồng lúa và lúa dùng để ăn trong năm.

Mùa ấm no đang về trên những rẻo cao Tây Nguyên:

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Mùa vàng về với thôn làng

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Non nước hữu tình

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Bên cầu treo

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Lúa ở Ngọc Linh

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Lúa ở Măng Buk

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Lúa ở xã Hiếu

Mùa vàng Tây Nguyên trên ruộng bậc thang, Du lịch, ruong bac thang, mua vang, ruong bac thang tay nguyen, ruong bac thang tay bac, du lich tay nguyen, du lich trong nuoc, du lich

Thu hoạch lúa

Theo Trần Anh Tuấn (Tuổi Trẻ)

Tin khác đã đăng