Lễ ra quân điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại tỉnh Tuyên QuangNgày 01/10/2019, tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Lễ ra quân Điều tra thực trạng kinh tế – xã hội (KT-XH) của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ra quân

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT – XH của 53 DTTS, theo đó cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT – XH của 53 DTTS được tiến hành điều tra 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 4 và 9. Cuộc điều tra lần thứ nhất đã được tiến hành vào năm 2015. Đây là cuộc Điều tra lần thứ hai bắt đầu từ 01/10/2019 đến 30/10/2019.

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT – XH của 53 DTTS cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phản ánh thực trạng KT – XH của 53 DTTS phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, năm 2019 là mốc thời gian quan trọng đánh giá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, chuẩn bị báo cáo vào các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Đại hội Đảng các cấp. Kết quả của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT – XH của 53 DTTS năm 2019 sẽ đưa ra các số liệu, minh chứng tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương và các địa phương vùng DTTS có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng định hướng chiến lược phát triển vùng DTTS và miền núi đến năm 2030. Trước mắt là xây dựng Đề án và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kết quả điều tra 53 DTTS là nguồn thông tin, số liệu quan trọng giúp Đảng, Quốc hội và Chính phủ điều hành, hoạch định chính sách phát triển KT – XH vùng DTTS, trong đó đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến người DTTS. Kết quả điều tra thông tin về thực trạng DTTS lần thứ nhất (năm 2015) đã là nguồn thông tin chính thức, tin cậy để các cơ quan của Đảng, của Quốc hội và các Bộ, ngành tham mưu xây dựng các chính sách góp phần phát triển đất nước nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng trong những năm qua.

Cuộc điều tra 53 DTTS năm 2019 đã cải tiến về phương pháp, hình thức thu thập thông tin. Trong đó có 3 điểm mới quan trọng: Ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để các điều tra viên hỏi và ghi chép thông tin tại hộ và sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để thu thập các thông tin phiếu xã từ UBND các xã, phường, thị trấn thuộc diện điều tra. Mẫu điều tra được cải tiến trong thiết kế với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc tại Việt Nam. Dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được kết nối, phục vụ giai đoạn thu thập thông tin điều tra 53 DTTS.

Toàn cảnh Lễ ra quân điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 diễn ra tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Tại Lễ ra quân, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai thực hiện phương án điều tra, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền về cuộc Điều tra 53 DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Cục Thống kê phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các điều tra viên, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra trên phạm vi toàn tỉnh và các công tác kiểm tra giám sát, cung cấp tài liệu, hỗ trợ công nghệ thông tin… Cùng đó, Lãnh đạo UBND xã Xuân Quang thông báo kế hoạch điều tra và phân công nhiệm vụ cho Điều tra viên thu thập thông tin. Đại diện Điều tra viên xã Xuân Quang đã có phát biểu hứa hẹn thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, thu thập thông tin.

Ngay sau Lễ ra quân, các điều tra viên xã Xuân Quang đã tiến hành điều tra 02 hộ gia đình tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.

Các đồng chí Lãnh đạo và điều tra viên tiến hành điều tra, thu thập thông tin tại hộ gia định thuộc xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa…

…các dữ liệu thông tin điều tra, thu thập được cập nhật trực tiếp bằng phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng