Lễ bàn giao, phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộcNgày 18/9/2018, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT, ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBDT. Bí thư Đảng ủy, Thứ […]

Ngày 18/9/2018, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ phụ trách các vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT, ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBDT. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, cùng đại diện Lãnh đạo, Chi ủy Chi bộ một số vụ, đơn vị thuộc UBDT: Vụ Tuyên truyền, Tạp chí Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ký kết bàn giao nhiệm vụ

Tại Lễ bàn giao, Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc của UBDT trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của khối tuyên truyền trong thời gian qua, đảm bảo tiến độ, thời gian, mục đích, yêu cầu. Đồng thời, Thứ trưởng cũng thẳng thắn phân tích một số khó khăn, hạn chế của khối tuyên truyền như: cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và chất lượng nội dung tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, thông tin đối ngoại, các chương trình phối hợp… Đặc biệt, cần tận dụng tối đa lợi thế của cơ quan công tác dân tộc để tổ chức các sự kiện, vận động các nguồn tài trợ cho đồng bào, học sinh DTTS nghèo…

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần làm việc, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, nhất là những đóng góp của cá nhân Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trong suốt thời gian phụ trách khối. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho rằng, khối tuyên truyền cần có mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa, tiếp tục sáng tạo, bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ từ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ,  hai đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đã thống nhất các nội dung cơ bản về các nhiệm vụ trong năm và các năm tiếp theo của khối tuyên truyền. Các kiến nghị, đề xuất của các vụ, đơn vị sẽ được Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước sự chứng kiến của đại diện các vụ, đơn vị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Phóng viên

Tin khác đã đăng