Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thùNgày 28/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết: Việc Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là sự kiện mang dấu ấn lịch sử trong công tác dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi. Đây là một giải pháp đột phá có tính chất quyết định để thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng DTTS và miền núi so với các vùng khác nhằm thực hiện chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBDT đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương hoàn tất các thủ tục để Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư từ năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chia sẻ, chính sách dân tộc giai đoạn tới được tiếp cận theo 3 nhóm chính sách chính. Đó là: chính sách theo khu vực, vùng miền; chính sách tiếp cận theo lĩnh vực; chính sách theo dân tộc và nhóm dân tộc. Mục đích của việc phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, xác định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù nhằm thực hiện nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc khó khăn nhất.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBDT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành địa phương xây dựng dự thảo tiêu chí xác định nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Quá trình xây dựng đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tập thể, cá nhân liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến tiếp cận nhiều góc độ khác nhau, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, UBDT sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu một cách cầu thị, trách nhiệm cao nhất khi tham mưu trình Thủ tướng Quyết định tiêu chí sẽ đi ngay vào cuộc sống của đồng bào.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định, đây là Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời đánh giá cao UBDT đã chủ trì xây dựng Dự thảo quyết định một cách công phu, chu đáo, dự thảo cơ bản đã tiếp cận được với nội dung cần thực hiện. Để đóng góp hoàn thiện các tiêu chí, các đại biểu cho rằng, cần thống nhất các chỉ số, có căn cứ vào các Luật cụ thể, rõ ràng; xem xét lại một số chỉ tiêu; bổ sung thêm một số tiêu chí về việc làm, chất lượng dân số; dựa vào điều kiện đặc thù của từng dân tộc để có tiêu chí riêng; làm rõ địa bàn, dân tộc sẽ phát sinh trong quá trình thụ hưởng chính sách giai đoạn tới…

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định theo nguyên tắc lấy số hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; việc xác định tiêu chí cần phải ít, rõ ràng, dễ kiểm soát, có căn cứ điều tra; xác định nhóm dân tộc phải sinh sống thành cộng đồng; tăng cường phân cấp cho địa phương thực hiện…

Xuân Thường

Tin khác đã đăng