Lấy ý kiến bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcNgày 05/5, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đối với đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Đồng chí […]


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Đinh Quế Hải, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBDT; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Trưởng các tổ chức chính trị – xã hội thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ đã thông qua sơ yếu lý lịch tóm tắt và bản nhận xét, đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBDT đối với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn. Theo đó, đồng chí Nông Quốc Tuấn với tư cách là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và là thành viên các Ban Chỉ đạo đã luôn chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực có ý kiến tham mưu với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể Lãnh đạo Ủy ban; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công việc được phân công phụ trách, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có nhiều đóng góp cho các dự thảo chương trình, chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc, công tác dân tộc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình vùng đồng bào DTTS, động viên đồng bào tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự vùng dân tộc và miền núi…

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lại theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự Đảng UBDT kết luận: Đồng chí Nông Quốc Tuấn đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đối với đồng chí Nông Quốc Tuấn.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng