Lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc năm 2018Sáng 17/12, tại trụ sở cơ quan, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo Ủy ban năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT bỏ phiếu tín nhiệm

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã quán triệt các nội dung của Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Theo đó, quy định bao gồm: nguyên tắc, phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm; nơi lấy phiếu và đối tượng ghi phiếu; thời gian, nội dung, quy trình lấy phiếu và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp; đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo quy định, phiếu tín nhiệm được thể hiện với các mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Với tinh thần thống nhất, khách quan, dân chủ, các đại biểu thuộc thành phần tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban năm 2018. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã đạt số phiếu ‘tín nhiệm cao’ rất cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để các đồng chí lãnh đạo Ủy ban soi lại mình trong quá trình công tác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, thời gian tới, tập thể lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động UBDT tiếp tục giúp đỡ, đồng hành, tăng cường đoàn kết để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác dân tộc mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tin khác đã đăng