Lào Cai cần đổi mới công tác thi đua phù hợp với văn hóa của đồng bàoĐây là lưu ý của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đồng bào các […]

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai tại Đại hội

Ngày 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong những năm qua, với tinh thần thi đua “tất cả cho phát triển,” cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Lào Cai đã đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thi đua trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 10%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng.

Đánh giá cao những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai đạt được trong giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, chính những phong trào thi đua đã góp phần quan trọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh đứng thứ 2 trong khu vực trung du miền núi phía Bắc về GRDP bình quân đầu người.

Bên cạnh đó, Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, địa phương có sáng kiến tổ chức 5 phong trào thi đua chuyên đề của giai đoạn 2015-2020; bám sát 4 chương trình công tác trọng tâm với 19 chương trình đề án phát triển kinh tế-xã hội và giao cho các sở, ngành làm thường trực phong trào thi đua.

Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lào Cai thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế yếu kém, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Lào Cai cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển công nghiệp gắn với tăng cường quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung phát triển các khu du lịch gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai.

Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội thông qua; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh đấu tranh mạnh mẽ và phòng chống các loại tội phạm, xây dựng an ninh biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; Huân chương Lao động các hạng cho 9 cá nhân; trao 200 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Lào Cai. Dịp này, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 12 cá nhân ở cấp cơ sở được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(baochinhphu.vn)

Tin khác đã đăng