Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc gặp mặt, chúc Tết cán bộ, nhân viên Nhà khách nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017.Sáng ngày 02/02/2017, tại Nhà khách Dân tộc, Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc đã chúc Tết toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trịnh Xuân Thành- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách, đ/c Phùng Bá Tương- […]

Sáng ngày 02/02/2017, tại Nhà khách Dân tộc, Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc đã chúc Tết toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trịnh Xuân Thành- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách, đ/c Phùng Bá Tương- Phó Giám đốc Nhà khách; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà khách Dân tộc.

Lãnh đạo Nhà khách Dân tộc chúc toàn thể các cán bộ, nhân viên Nhà khách Dân tộc năm mới mạnh khỏe, nhiều thắng lợi mới, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao.

Tại buổi gặp mặt, Công đoàn Bộ phận Nhà khách Dân tộc đã phát động phong trào thi đua năm 2017, với các nội dung như sau: (1) Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; (2) Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBNV theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; (3) Hoàn thiện, củng cố tổ chức bộ máy Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt NKDT, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo về ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho Khách sạn Dân tộc khi đi vào hoạt động; (4) Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện sâu rộng cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua Ái quốc; thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công  tác thi đua khen thưởng, thực hiện chỉ thị số 34/TW và chỉ thị số 35/ CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện NQ trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan. Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Tin khác đã đăng