Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24 và Chỉ thị số 45 tại huyện Mường TèTrong 2 ngày, 18-19/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm […]

Đoàn công tác làm việc tại xã Tà Tổng, Mường Tè

Trước khi làm việc với huyện Mường Tè, Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại xã Tà Tổng, đây là một trong những xã khó khăn nhất của huyện.

Ngày 12/3/2003, tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, với mục tiêu từng bước phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thực hiện Nghị quyết này, đời sống kinh tế-xã hội (KT-XH) của xã Tà Tổng đã có những đổi thay nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an sinh xã hội từng bước được cải thiện. Các chương trình, dự án về dân tộc trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, có động lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo… Tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp, đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tà Tổng vẫn còn cao so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo còn 52,8%). Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục có các chính sách đãi ngộ, đầu tư để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mường Tè

Làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện Mường Tè, Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW trên địa bàn toàn huyện. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay tình hình KT-XH trên địa bàn huyện Mường Tè đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên; nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Trình độ dân trí được nâng cao, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm; mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào ngày càng cải thiện; chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên. 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% các xã đều có điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 42,35% (bình quân giảm 5-6%/năm). Hầu hết đồng bào nghèo, DTTS vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các giá trị văn hóa được giữ gìn, phát huy và bảo tồn.

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, trong sạch, vững mạnh; vị trí, vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc được nâng cao. An ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi được giữ vững; kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm an ninh, quốc phòng, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định xã hội… Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Huyện Mường Tè cũng đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí vốn cho các danh mục còn thiếu hoặc chưa bố trí nguồn vốn, nay sắp hết giai đoạn theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg về Đề án “Phát triển KT-XH vùng các dân tộc Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao”. Quan tâm phân bổ nguồn vốn cho Đề án đã phê duyệt như: Đề án “Phát triển KT-XH các DTTS rất ít người trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tặng quà cho người uy tín, hộ nghèo

Tại các buổi làm việc với xã, huyện, Đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong việc triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị huyện Mường Tè trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể đối với việc đào tạo, bổ nhiệm cán bộ người DTTS; đặc biệt là 3 dân tộc ít người: Cống, Mảng và La Hủ. Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn công tác tổng hợp và báo cáo với Ban Bí thư trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao quà cho trường học trên địa bàn xã Tà Tổng

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã tặng 45 xuất quà cho đại diện người có uy tín, hộ nghèo và các trường học trên địa bàn xã Tà Tổng.

Trọng Bảo

Tin khác đã đăng