Kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởngChiều ngày 5/11, tại Nhà khách Dân tộc- 349- Ba Đình- Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Phòng, Phó Chủ […]

Chiều ngày 5/11, tại Nhà khách Dân tộc- 349- Ba Đình- Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp; Phạm Đức Hòa, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam; Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Đồng chí Vũ Văn Phòng, Trưởng khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các thành viên Đoàn kiểm tra thuộc các Bộ, ngành nằm trong Khối thi đua gồm: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Về phía UBDT có lãnh đạo Nhà khách Dân tộc (NKDT) và đại diện một số Vụ, đơn vị.

Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phong trào thi đua và công tác khen thưởng của NKDT. Qua đó làm cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua trong Khối, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm tốt trong tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2015.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào thi đua và công tác khen thưởng của NKDT, đại diện NKDT đã nêu cụ thể những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ và công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2011 – 2015.

Qua báo cáo của NKDT, đại diện các Bộ, ngành thuộc Khối thi đua đã có nhiều ý kiến trao đổi, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các đại biểu đánh giá cao những kết quả của NKDT đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng đã có những chia sẻ về kinh nghiệm của UBDT trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những khó khăn, hạn chế của NKDT nói riêng và của UBDT nói chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, đồng chí Vũ Văn Phòng ghi nhận những thành tích của NKDT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để phong trào thi đua yêu nước của Nhà khách đi vào thực chất, chất lượng, hiệu quả và góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng chí Vũ Văn Phòng đề nghị NKDT cần quan tâm một số nội dung như: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước; Thường xuyên tuyên truyền vị trí vai trò công tác thi đua yêu nước đối với việc thúc đẩy các cán bộ, nhân viên vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Phát động phong trào thi đua, xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí thi đua cho phù hợp với nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phong trào thi đua đi vào nề nếp; Nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác bình xét, khen thưởng được minh bạch, khách quan, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng tại Nhà khách ngày 05/11/2015. Việc phục vụ tốt Hội nghị kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã góp phần vào việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Ủy ban Dân tộc giao cho Nhà khách Dân tộc.

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng