Khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương năm 2019Sáng 06/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019. TS. Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) […]

Quang cảnh Lễ khai giảng

Với mục tiêu nâng cao kiến thức dân tộc, thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg, Lớp tập huấn sẽ được triển khai trong 03 ngày, với 06 chuyên đề chính gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam; Công tác quản lý văn hóa vùng DTTS; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS; Công tác quốc phòng-an ninh ở vùng DTTS và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc Trần Trung đã giới thiệu khái quát tình hình triển khai theo Đề án 771 và một số nội dung cơ bản về chỉ tiêu đạt được, quy mô công tác tổ chức hoạt động bồi dưỡng của Đề án đến năm 2025. Trên tinh thần xác định công tác biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng là nội dung then chốt trong việc triển khai Đề án 771, các tài liệu giảng dạy sẽ được kế thừa từ nhiều kết quả nghiên cứu, nhiều vấn đề thực tiễn như trong công tác tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW đã được Bộ Chính trị ban hành kết luận, công tác xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Nhân dịp này, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đề nghị các đồng chí giảng viên, báo cáo viên bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để hoàn thiện các tài liệu bồi dưỡng.

Theo kế hoạch, các đồng chí Lãnh đạo UBDT – là các Tổ trưởng Tổ biên soạn các chuyên đề sẽ trực tiếp truyền đạt nội dung của các chuyên đề. Kết thúc đợt tập huấn, các giảng viên, báo cáo viên sẽ được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học.

Sáng cùng ngày, Học viện Dân tộc đồng thời khai giảng Lớp tập huấn dành cho các đồng chí là các giảng viên, báo cáo viên đến từ các Học viện trên địa bàn TP. Hà Nội, và các cơ quan có liên quan trong khối các cơ sở đào tạo.

Tin khác đã đăng