Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2017Sáng ngày 29/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2017. Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ cùng 50 học viên […]

PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Trần Trung nhấn mạnh: Theo quy định của Chính phủ, việc học tập bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo vị trí việc làm hằng năm là một trong những nhiệm vụ của công chức, viên chức. Khóa bồi dưỡng lần này nhằm bổ sung cập nhật kiến thức cho học viên những vấn đề mới, những thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, phổ biến về chính sách của nhà nước về công tác dân tộc.

Toàn cảnh các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng

PGS.TS Trần Trung cho biết, nội dung của khóa bồi dưỡng được định hướng theo tinh thần chỉ đạo đổi mới công tác bồi dưỡng công chức, viên chức của Lãnh đạo UBDT, xác định việc cập nhật các kiến thức theo chuẩn nghiệp vụ ngành và kiến thức cập nhật công tác dân tộc hằng năm. Trong quá trình học tập, ngoài việc học lý thuyết và thảo luận trên lớp, các học viên sẽ có thời gian tự nghiên cứu các tài liệu liên quan trong lĩnh vực công tác để thực hiện bài thu hoạch cuối khóa đạt chất lượng cao.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã được nghe PGS.TS Lê Ngọc Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc giới thiệu, truyền đạt các nội dung của chuyên đền “Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. Cũng trong khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp cận các chuyên đề: “Đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”; “Tình hình thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, một số vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2017 được diễn ra từ ngày 29/11 – 01/12/2017.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng