Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc dành cho công chức Ủy ban Dân tộc năm 2019Sáng 24/7, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc dành cho công chức Ủy ban Dân tộc năm 2019. Tham dự Lễ khai giảng có ông Cầm Văn Thanh, ủy viên Ban Cán sự […]

Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nêu rõ: Thực hiện việc chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo và trong diện quy hoạch cho công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc. Đây là công tác cần được tổ chức thường xuyên, liên tục để các học viên cập nhật, nâng cao kiến thức phục vụ công tác tham mưu, xây dựng chính sách

Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

Dự kiến đầu tháng 8, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên tinh thần đó, ông Cầm Văn Thanh đề nghị Học viện Dân tộc tập trung quan tâm công tác đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ, viên chức của Ủy ban Dân tộc; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 771 để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đề nghị các học viên tập trung dành thời gian, tăng cường trao đổi, thảo luận để khóa học đạt kết quả.

Ông Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu

Tại Lễ khai giảng, ông Trần Trung, quyền Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh: Công tác đào tào, bồi dưỡng không chỉ góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo yêu cầu mà cần phải được tổ chức hàng năm để các cán bộ làm công tác dân tộc được nâng cao năng lực, cập nhật các thông tin, kiến thức mới phục vụ công tác. Với nhiều đổi mới về phương pháp giảng dậy, khóa bồi dưỡng sẽ tăng cường thời gian thảo luận để các học viên trao đổi từ các hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nội dung đào tạo.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, ông Trần Trung cảm ơn Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai các khóa bồi dưỡng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Khóa bồi dưỡng được các giảng viên là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã có nhiều nghiên cứu, nhiều thời gian gắn bó với công tác dân tộc. Các giảng viên sẽ truyền đạt một số chuyên đề như: Tình hình thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, một số vấn đề đặt ra và giải pháp; Chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tin khác đã đăng