Khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt 2,1 triệu lượt khách, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt 2.134.814 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi tăng 37,9%, đến vì công việc tăng 48%, đến thăm thân tăng 3,4%, đến […]

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt 2.134.814 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi tăng 37,9%, đến vì công việc tăng 48%, đến thăm thân tăng 3,4%, đến vì các mục đích khác tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2010, tất cả các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2009, cụ thể: tăng nhiều nhất là thị trường khách Trung Quốc với 93,3%, tiếp đến là Campuchia tăng 90,7%, Hàn Quốc tăng 26,3%, Úc tăng 24,9%, Thái Lan tăng 23,1%, Đài Loan tăng 19,4%, Nhật tăng 15,4%, Pháp tăng 10,5%, Malaisia tăng 9,1%, Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.982 lượt, giảm 18,9% so với tháng 4 năm 2010 nhưng tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 272.982 lượt khách, chiếm 77,78% (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2009); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 3.000 lượt khách, chiếm 0,85% (giảm 63,3% so với cùng kỳ năm 2009); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 75.000 lượt khách, chiếm 21,37% (tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2009). Khách đến du lịch, nghỉ ngơi là 230.053 lượt, tăng 28,7%; khách đến vì công việc là 71.067 lượt người, tăng 13,8%; khách đến thăm thân là 34.130 lượt người, tăng 0,6%; khách đến vì các mục đích khác là 15.732 lượt người, giảm 11,5% so với cùng kỳ 2009.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vụ Tài chính – TCDL

Tin khác đã đăng