Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại Hội nghị Giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực 09 tỉnh miền Đông Nam bộThực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 25/6/2018 tại Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực 09 tỉnh miền Đông Nam bộ. […]

Chi tiết Thông báo số 66/TB-UBDT ngày 19/7/2018

Tin khác đã đăng