Họp Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộcNgày 03/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Tổ Biên tập Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến – […]

Quang cảnh phiên họp

Tính đến ngày 03/10/2019, Tổ Biên tập Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc đã nhận được các văn bản góp ý của14 Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng của các cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Các cơ quan đều cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo Tổng kết, đồng thời nhất trí trình Bộ Chính trị dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trong tình hình mới.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi, rà soát kỹ 38 ý kiến của các cơ quan để đóng góp, hoàn thiện Báo cáo Tổng kết và dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Trên tinh thần rà soát chi tiết, các chỉ tiêu, số liệu trong Báo cáo phải có căn cứ và được cập nhật các thông tin mới nhất; các đại biểu tham dự đề nghị bổ sung một số quan điểm và làm rõ những nhận thức mới trong tiếp cận xây dựng chính sách dân tộc trong điều kiện mới.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao đổi, phân tích và tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các nội dung tiếp thu và giải trình, trên cơ sở một số quan điểm mới như: chính sách phải đi cùng với ngân sách; chủ trương ưu tiên đầu tư; phát triển bền vững; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số phải xuất phát từ yếu tố tự thân của đồng bào và do đồng bào tự quyết định…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị các thành viên trong Tổ Biên tập theo nhiệm vụ được phân công, tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát lại bộ hồ sơ gồm: Báo cáo Tổng kết; Tờ trình; hệ thống phụ lục số liệu, Dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị và Báo cáo tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình. Các tài liệu của bộ hồ sơ sẽ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trực tiếp rà soát lần cuối trước khi gửi trình.

Tin khác đã đăng