Họp Tiểu Ban Nội dung Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộcNgày 8/1, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc đã chủ trì họp Tiểu Ban Nội dung. Dự cuộc họp có […]

Ngày 8/1, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc đã chủ trì họp Tiểu Ban Nội dung. Dự cuộc họp có các thành viên Tiểu Ban Nội dung.

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Phó Chánh Văn phòng UBDT, Trưởng Tiểu Ban Nội dung đã trình bày dự thảo đề cương cuốn sách “Ủy ban Dân tộc – 70 năm xây dựng và phát triển” và Bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu Ban Nội dung.

Qua dự thảo, các thành viên Tiểu Ban Nội dung đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo đề cương cuốn sách, đồng thời đề xuất thay đổi kết cấu đề mục, chia các giai đoạn theo từng nhiệm kỳ công tác dân tộc, bổ sung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân tộc; thống nhất trong việc sử dụng tên gọi của cuốn sách; lựa chọn các bài viết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo từng thời kỳ; nên có bài viết định hướng công tác dân tộc trong thời kỳ mới…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Tiểu Ban Nội dung tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kết cấu lại nội dung cuốn sách, phân lại các giai đoạn theo Đề án đổi tên UBDT thành Bộ Dân tộc; thống nhất sử dụng cụm từ “cơ quan công tác dân tộc” trong nội dung cuốn sách; kích thước cuốn sách in theo cuốn Lịch sử 65 năm cơ quan công tác dân tộc; thời gian thực hiện trong tháng 3/2016 phải hoàn thiện bản thảo và đến tháng 4 thì in ấn, xuất bản.

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng