Họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin khối các cơ quan Trung ương năm 2017Ngày 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức phiên họp Họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin(GĐCNTT) của cơ quan nhà nước khối các cơ quan Trung ương năm 2017. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng,và […]


Toàn cảnh phiên họp

Tham dự có các thành viên của Hội đồng GĐCNTT là Giám đốc/Phó Giám đốc đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành; lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ TTTT cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Trung tâm Thông tin – UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TTTT về ứng dụng CNTT, trong những năm gần đây, UBDT ngày càng quan tâm đến công tác ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước. Qua đó, hạ tầng và nhân lực CNTT từng bước được tăng cường đầu tư, đẩy nhanh các ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2016 của UBDT đã vươn lên xếp thứ 6 trong khối các Bộ, ngành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cũng chia sẻ một số khó khăn, thách thức mà UBDT còn gặp phải như: Vấn đề về hạ tầng; an toàn, an ninh mạng; xây dựng, chia sẻ các thông tin; cơ sở dữ liệu… Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, phiên họp này là cơ hội để UBDT học hỏi kinh nghiệm  từ Bộ TTTT và các Bộ, ngành, để tiếp tục tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBDT.

Triển khai kết luận của Hội đồng tại phiên họp năm 2016 cho thấy, năm qua  Bộ TTTT đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 102 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT. Cũng trong năm 2016, Bộ TTTT đã xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, tiến hành xin ý kiến đối với Bộ liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất thống nhất chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách CNTT; kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT theo hướng chuyên trách cả an toàn thông tin; đề xuất cơ chế tài chính đối với các đơn vị chuyên trách CNTT hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp.

Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2016 tập trung vào 6 hạng mục: Hạ tầng CNTT; triển khai ứng dụng CNTT; Trang/Cổng Thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT. Qua đánh giá cho thấy, công tác ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử đã được lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm, đẩy mạnh triển khai hiệu quả. Kết quả ứng dụng CNTT đã góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cơ quan cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tại phiên họp, Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã giới thiệu các nội dung xoay quanh việc triển khai điện toán đám mây trong ngành Ngân hàng; đại diện Cục tin học hóa – Bộ TTTT giới thiệu dự thảo Nội dung quy định về thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP, qua đó các đại biểu có những trao đổi, chia sẻ nhằm làm rõ hơn về những nội dung xoay quanh việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Nguyễn Thành Hưng đề nghị Cục Tin học hóa – Bộ TTTT tiếp thu các ý kiến đóng góp để có kế hoạch sửa đổi, đảm bảo việc ứng dụng CNTT có tính cập nhật, chuyên sâu trong các cơ quan Nhà nước. Đối với mô hình chuyên trách CNTT, Bộ ngành nào còn là Trung tâm Thông tin cần tham mưu cho Bộ trưởng của Bộ đó quan tâm đến chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng tốt nhất về ứng dụng CNTT và an toàn thông tin (ATTT), Bộ TTTT sẽ có văn bản hỗ trợ.

Về chữ ký số, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) lưu ý đến những băn khoăn của các Bộ, ngành, đặc biệt là chữ ký số chuyên dùng; NEAC và Cục Tin học hóa làm việc với Ban cơ yếu Chính phủ để đảm bảo việc ứng dụng chữ ký số, thúc đẩy ứng dụng CNTT.

Trong lĩnh vực ATTT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đề nghị Giám đốc CNTT các Bộ, ngành quan tâm đến những văn bản thực hiện các nội dung ATTT, kịp thời trao đổi với Cục ATTT, VNCERT và sẵn sàng phối hợp triển khai để tăng cường hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh về lĩnh vực đào tạo: Cục ATTT, VNCERT tập trung đào tạo cho cán bộ chuyên trách, tạo điều kiện để các đơn vị CNTT tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng…. Thứ trưởng cũng bày tỏ quan điểm nhất trí với việc nhanh chóng ban hành thông tư hướng dẫn liên quan đến kết nối cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành, kết nối từ Trung ương đến địa phương và đề án xây dựng CSDL quốc gia, Cục Tin học hóa sớm có ý kiến với Chính phủ, tập trung xây dựng các CSDL có tính nền tảng để kết nối, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng