Họp giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11Sáng ngày 02/11/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: […]

Toàn cảnh cuộc họpSáng ngày 02/11/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2015.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải cùng toàn thể Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2015; nghe ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và ý kiến tham gia của đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp giao ban; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến kết luận:

Về báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 10/2015:

Cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2015 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp; yêu cầu Văn phòng Ủy ban tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2015:

Đề nghị Văn phòng Ủy ban chuẩn bị giao kế hoạch năm 2016. Vụ Kế hoạch Tài chính chuyển giao kết quả kiểm tra cho các Vụ, đơn vị để căn cứ vào đó rà soát các mục được phê duyệt và các mục không được phê duyệt.

Giao Thanh tra Ủy ban xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016 trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

Các Vụ, đơn vị do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương phụ trách báo cáo công việc cho đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trực trong tháng để đảm bảo quá trình hoạt động được thông suốt.

Phân công Vụ Tổng hợp tham mưu cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng để có sự chỉ đạo cho cuộc họp trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới.

Tiến hành họp Lãnh đạo Ủy ban để thông qua các nội dung về: Tổng kết nhiệm kỳ; đề án đổi tên Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc; nội dung các đề án trình Ban Bí thư Bộ Chính trị năm 2016; Kế hoạch kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc.

Giao Vụ Tuyên truyền chuẩn bị tốt các nội dung cho buổi Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015 diễn ra vào ngày 7/11/2015.

Đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế xem lại thông báo kết luận tháng 10 để thực hiện báo cáo theo quy định.

Các Vụ, đơn vị khi tiến hành tổ chức hội nghị, hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo Ủy ban, các tỉnh, các Bộ, ban, ngành… phải có Lãnh đạo Ủy ban chủ trì.

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng