Họp định kỳ giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai LenChiều ngày 22/6, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ với Đại sứ quán Ai Len. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và bà Nuala O’Brien, Phó Đại sứ, Trưởng ban Phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam đồng chủ […]

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện kế hoạch công tác, UBDT và Đại sứ quán Ai Len định kỳ hằng quý tổ chức các cuộc họp giao ban để cùng trao đổi thông tin, đánh giá các tồn tại để kịp thời đề xuất giải pháp, tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai công tác của 2 bên.

Hiện nay, nguồn vốn viện trợ năm tài khóa 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt phương án phân bổ và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho CT135 giai đoạn 2017-2020. UBDT đã thông báo mức vốn Trung ương phân bổ và hướng dẫn các địa phương lựa chọn xã và danh mục công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho CT135.

Theo văn bản đăng ký của các tỉnh, tỷ lệ xã làm chủ đầu tư đạt 71% (quy định tại Thỏa thuận tài trợ là 65%); vốn nhân dân đóng góp là 1.751 triệu đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của các địa phương trong việc thực hiện đúng cam kết.

Tại cuộc họp, sau khi UBDT trình bầy báo cáo tiến độ thực hiện các khoản viện trợ, kết quả sử dụng kinh phí còn dư và tiến độ Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số” (Dự án EMPS), các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như: báo cáo sử dụng kinh phí, tiến độ giải ngân; công tác kiểm tra, giám sát, áp dụng quy trình đánh giá theo tiêu chuẩn mới; công tác nghiên cứu, tư vấn đánh giá độc lập; chủ trương tăng cường tỷ lệ xã làm chủ đầu tư; công tác phối hợp; kế hoạch triển khai trong thời gian tới…

Chia sẻ với các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao đổi: Vừa qua, UBDT có đề xuất và hôm nay chính thức nhận được ý kiến đồng ý cho phép UBDT cùng với 13 bộ ngành và các tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi tổ chức tổng kết, đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, xây dựng chính sách cho giai đoạn 2021-2026. Ngoài ra, năm 2018 là năm kỷ niệm 20 năm triển khai CT135 và cũng là năm kỷ niệm 10 năm sự hợp tác giữa UBDT và Đại sứ quán Ai Len với sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính, kỹ thuật cho CT135. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị lồng ghép 2 hoạt động có ý nghĩa này để tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả đạt được cũng như tìm những ý tưởng thiết thực cho giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp tổ chức cuộc họp giao ban giữa 2 bên, để ghi nhận những công lao đóng góp của bà Nuala O’Brien, Phó Đại sứ, Trưởng ban Phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam cho sự hợp tác giữa 2 bên cũng như mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho đồng bào DTTS và miền núi trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, bình đẳng giới và các hoạt động đóng góp của Đại sứ quán Ai Len, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trang trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” cho bà Nuala O’Brien.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trang trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” cho bà Nuala O’Brien

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việt Cường

Tin khác đã đăng