Họp Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017Sáng ngày 18/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ cuộc họp để nghe báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2017. Tham dự có […]

Các em học sinh, sinh viên tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2016

Sau khi  nghe Vụ Tuyên truyền báo cáo tiến độ và kết quả các công việc đã triển khai, các thành viên trong Ban Tổ chức  xác định cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện các công tác để mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt và phát biểu tại Lễ Tuyên dương; phân bổ danh sách chính thức học sinh, sinh viên được tuyên dương năm 2017 và cung cấp hồ sơ cho các nhà tài trợ; xây dựng phóng sự theo kịch bản Lễ Tuyên dương; phê duyệt chương trình nghệ thuật tại Lễ Tuyên dương; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên hoàn thiện chương trình cho học sinh, sinh viên gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu Vụ Tuyên truyền bám sát kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ; rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để lên danh sách học sinh, sinh viên được tuyên dương theo đúng tiêu chí; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ Tuyên dương. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời thông báo về Ban Tổ chức để phối hợp giải quyết.

Thứ trưởng  Nông Quốc Tuấn khẳng định Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu là hoạt động thường niên, là thương hiệu của UBDT có ý nghĩa, khơi dậy tinh thần hăng say học tập, tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ở mọi miền của đất nước.Vì vậy Thứ trưởng  mong rằng Ban Tổ chức phát huy hết khả năng và kinh nghiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để Lễ Tuyên dương được tổ chức thành công tốt đẹp

KT

Tin khác đã đăng