Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030Sáng ngày 15/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Phiên họp thứ nhất phân công công việc và góp ý Dự thảo Đề cương, Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc […]

Toàn cảnh phiên họp

Thời gian qua, UBDT được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội Khóa XIV vào kỳ họp thứ VIII (tháng 10/2019) để thực hiện từ năm 2021. Đề án được xây dựng với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội toàn diện vùng dân tộc thiểu số (DTTS); đẩy mạnh giảm nghèo; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn và phát triển văn hóa đặc sắc của các DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vừng khối đại đoàn kết các dân tộc đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Tại phiên họp, Tổ Biên tập đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đảm bảo từng lĩnh vực, nội dung của Đề án có người chịu trách nhiệm biên tập; tránh trùng lặp, không bỏ sót nhiệm vụ. Đa số đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với Đề cương Đề án và sự phân công nhiệm vụ. Một số ý kiến đề nghị Đề án cần tập trung vào mục tiêu, đánh giá khái quát những mặt tích cực, những kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, cụ thể tại từng địa phương. Đánh giá cụ thể thực trạng chính sách và quản lý hệ thống chính sách; mức độ tác động của Đề án đối với các chính sách khác. Đồng thời đề nghị UBDT sớm triển khai gửi dự thảo cho các bộ, ngành, địa phương để có cơ sở góp ý hoàn thiện Đề án.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp rất chi tiết của các đại biểu tham dự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị thành viên xây dựng Đề án của các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, cung cấp bổ sung các số liệu, báo cáo, nghiên cứu có liên quan để hoàn thiện Đề cương, đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Tin khác đã đăng