Hội thảo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chứcNgày 26/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị […]

16101097_dsc_0014_16-10-26

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng Bộ tiêu chí để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo Quy định về việc đánh giá công chức, viên chức của UBDT gồm có 6 chương, 18 điều tập trung vào các nội dung: Về căn cứ đánh giá cán bộ công chức, viên chức; tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức; quy trình đánh giá định kỳ đối với công chức; quản lý, sử dụng kết quả đánh giá công chức; cách thức tổ chức thực hiện…

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều khẳng định để nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức, viên chức cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; qua đánh giá, xếp loại sẽ khuyến khích được đội ngũ công chức, viên chức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm là căn cứ để tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức.

16124387_dsc_0022_16-10-26

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì và phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu vào nội dung của dự thảo Quy định về việc đánh giá công chức, viên chức của UBDT . Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo để UBDT có thể sớm ban hành bộ tiêu chí cho việc đánh giá cán bộ hàng năm.

Tiến Đạt

Tin khác đã đăng