Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núiNgày 13/01, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Hội đồng Dân tộc; Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Ủy Ban Dân tộc và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội, […]

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội. Về phía Ủy ban Dân tộc có ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Hiện nay, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có những bước phát triển ổn định, đời sống được nâng lên, song vẫn là vùng còn nhiều khó khăn nhất. Trong văn kiện đại hội đảng qua các thời kỳ đều thống nhất nguyên tắc quan tâm, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mới đây, Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá 14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã tạo bước ngoặt lớn trong phát triển vùng DTTS miền núi. Với vị trí chiến lược quan trọng của Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, Hội thảo này rất cần thiết, kịp thời triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Quang cảnh Hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo cùng nhau tập trung thảo luận về các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết vấn đề đất đai, ưu tiên đất sản xuất, tập trung giao rừng, khoán rừng để đồng bào có nguồn thu nhập; làm tốt công tác định canh, định cư ổn định đời sống đồng bào DTTS tại chỗ, phát huy tinh thần tự lực của người dân; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư hạ tầng nông thông, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS; phát triển văn hóa giáo dục, ưu tiên vùng sâu vùng xa vùng biên giới, tập trung xây dựng đời sống văn hóa mới, phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống, loại bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, khôi phục lễ hội văn hóa truyền thống theo nhu cầu nguyện vọng của đồng bào…

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về các vấn đề như: Chính sách đặc thù để nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm đồng bào DTTS được khám, chữa bệnh miễn phí, chú ý sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số; bảo đảm quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện các chính sách tôn giáo dân tộc, tăng cường thông tin tuyên truyền và đối ngoại, đảm bảo an ninh biên giới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Từng bước chuẩn bị và chuẩn hóa cán bộ công chức, đảm bảo tỉ lệ cán bộ người DTTS, quy hoạch tạo nguồn cán bộ DTTS, đặc biệt chú  ý dân tộc rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực DTTS tại chỗ, phát triển đảng viên là người DTTS, cơ cấu nhân sự lãnh đạo người DTTS…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý. Đồng thời, bàn giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm để Chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung triển khai đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo khái quát tình hình xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2021-2030, định hướng triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã thôn đặc biệt khó khăn, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động DTTS; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các DTTS đi đôi xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bình đẳng giới; củng cố các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đến nay, Hội đồng thẩm định nhà nước đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 gồm 10 dự án, thực hiện từ năm 2021. Sẽ có 3.415 xã (đạt tiêu chí tỷ lệ hộ DTTS từ 15% trở lên). Trong đó có 1.601 xã khu vực I; 272 xã khu vực II; 1.542 xã khu vực III;  749 thôn (ngoài xã đạt tiêu chí tỷ lệ 15% hộ DTTS) và 1.568 thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội thảo

Nhân dịp Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng đã thông tin tới các đại biểu 3 nội dung có tính chất thông điệp trong bài phát biểu của Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020: Trong hệ thống quan điểm hướng đến đồng bào các dân tộc anh em mà bác Hồ đã dặn, có 2 điều quan trọng nhất mà chúng ta không được phép quên, đó là “Đoàn kết các dân tộc và nâng cao thực chất đời sống của đồng bào”. Hãy truyền dạy cho con cháu muôn đời về lòng yêu nước của cha ông ta, về tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, về đức tính cần cù chịu khó, thật thà, tốt bụng, về ý chí dấn thân vì cộng đồng, đất nước; hãy khơi dậy tinh thần và khát vọng về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045 trong đồng bào DTTS. Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 88/2019/Qh14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 120 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

(baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng