Hội thảo Tổng kết đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020Sáng ngày 17/12/2019, tại Quảng Ninh – Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức “Hội thảo tổng kết đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Tiến sỹ Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện các vụ, đơn vị thuộc UBDT, đại diện các bộ ngành liên quan ở Trung ương và Ban Dân tộc 24 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Tại Hội thảo, ông Phạm Chí Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT đã trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo “Đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 -2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021 -2030, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025”. Dự thảo đã đánh giá những điểm cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Dự thảo báo cáo cũng khái quát những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc phải thể hiện nhất quán quan điểm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển. Các chính sách phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến dự thảo báo cáo của UBDT. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời khẳng định, sau Hội thảo, UBDT sẽ tiếp thu và bổ sung một số nội dung đã được thảo luận để hoàn thiện báo cáo.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng