Hội thảo tổ chức cơ quan làm công tác dân tộcNgày 27/10/2020, tại TP. Nha Trang, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo “Xây dựng vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc”. Quang cảnh Hội thảo Tại hội thảo, gần 50 đại biểu là lãnh đạo Ban […]

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, gần 50 đại biểu là lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, sở Nội vụ, Ban dân tộc của 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên được quán triệt một số nghị quyết, nghị định liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; dự thảo hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm; dự thảo bản mô tả công việc vị trí việc làm chuyên ngành công tác dân tộc… Cũng trong khuôn khổ của chương trình, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về các nội dung: Vị trí việc làm nhóm lãnh đạo quản lý, nhóm chuyên môn nghiệp vụ, nhóm hỗ trợ phục vụ thuộc cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và cấp huyện; thực trạng về những chính sách tác động đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc, từ đó tìm ra những biện pháp khắc phục phù hợp; kỹ năng cần thiết của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

(baokhanhhoa.vn)

Tin khác đã đăng