Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020Ngày 14/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 và phần mềm báo cáo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải chủ trì Hội thảo. Dự Hội […]

00311470_img_8380_16-12-14
Toàn cảnh Hội thảo

Dự thảo lần 03 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 nêu rõ: Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản, buôn, làng, xóm, ấp đặc biệt khó khăn của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư, các đại biểu đề nghị: cần tăng cường phân cấp cho xã làm chủ đầu tư; các thủ tục cần linh hoạt để các cấp ở địa phương triển khai thực hiện Chương trình 135 thuận lợi và hiệu quả nhất; đối với các xã năng lực còn hạn chế vẫn cần có sự hỗ trợ từ cấp huyện, cấp tỉnh; đối với những công trình khó thực hiện nên giao cho cấp huyện, tỉnh chỉ định thầu; trong 1 huyện có nhiều xã thuộc Chương trình 135 thì lựa chọn những công trình cấp thiết tại các xã khó khăn hơn đầu tư trước; tập trung nguồn lực đầu tư dứt điểm từng công trình; việc thực hiện các dự án 135 ở cấp huyện cần giao cho phòng dân tộc, trừ những huyện chưa tổ chức được phòng dân tộc mới giao cho các phòng chuyên môn khác…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Thông tư để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, đảm bảo việc thực hiện Chương trình 135 đạt hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2016 – 2020.

Sơn Nam

Tin khác đã đăng