Hội thảo tham vấn dự thảo (lần 4) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộcSáng ngày 27/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo (lần 4) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. […]

Sáng ngày 27/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo (lần 4) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT cùng đại diện các tổ chức chính trị, xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý đề nghị của Bộ Ngoại giao giao UBDT là cơ quan đầu mối phụ trách Công ước và soạn thảo, chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước và hoàn thiện dự thảo Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nộp Ủy ban Công ước đúng thời hạn. Phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo, ngày 25/9/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Báo cáo quốc gia gồm 26 thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và phê duyệt Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia.

Ban soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Báo cáo, xin ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để tổng hợp thành Dự thảo lần 3 và tổ chức Hội thảo tại Hà Nội ngày 29/10/2018. Tiếp thu các góp ý tại Hội thảo, Ủy ban Dân tộc đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo lần 4.

Tại Hội thảo Vụ Hợp tác Quốc tế đã tóm tắt dự thảo Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

Các đại biểu dự Hội thảo đa số đồng tình và đánh giá cao dự thảo Báo cáo và đưa ra một số ý kiến như: cần thống nhất nội dung, bố cục báo cáo; các vấn đề liên quan về tình hình Việt Nam thực hiện công ước về thực hiện quyền con người; khuôn khổ pháp luật Việt Nam và các thiết chế thực hiện quyền của người dân tộc thiểu số; các chính sách đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số…

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, báo cáo viết ngắn gọn, rõ ý hơn; các khuyến nghị cần cụ thể, phân tích, tổng hợp nhiều hơn nữa, tránh thống kê, thuật ngữ khái niệm nội hàm; đảm bảo tính chính xác của số liệu, số liệu có nguồn trích dẫn… Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức dân sự – xã hội có liên quan để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 12/2018 trước khi đệ trình lên Ủy ban Công ước CERD.

Hải Anh

Tin khác đã đăng