Hội thảo Góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, 4 giai đoạn 2018-2025Chiều 19/11, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc phối hợp cùng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo Góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày […]

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc phối hợp cùng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo Góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của Thành phố; lãnh đạo một số Phòng Dân tộc cùng sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Soạn thảo đã trình bầy quá trình xây dựng và dự thảo cấu trúc, nội dung chính của 2 bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng và tương đương; tài liệu dành cho cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu cho nội dung dự thảo 2 bộ Tài liệu. Nội dung của 2 bộ Tài liệu đã bao quát các vấn đề liên quan, từ kiến thức chung đến các chủ trương, đường lối, chính sách cụ thể về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, là những kiến thức cơ bản, hữu ích cho công tác quản lý. Đóng góp để hoàn thiện tài liệu, các đại biểu tham dự đề nghị: Cô đọng, lựa chọn nội dung chính, giảm bớt phần lý thuyết, lý luận và các yếu tố mang tính hàn lâm; bổ sung các nội dung mới, trọng tâm của công tác dân tộc; thời lượng đào tạo có hạn, tăng cường trao đổi, đi thực tiễn; cân nhắc nội dung xác định thành phần dân tộc do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; cập nhật các văn bản, số liệu trích dẫn…

Các ý kiến thảo luận, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý sẽ góp phần hoàn thiện nội dung, trước khi 2 bộ Tài liệu được phê duyệt và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

PV

Tin khác đã đăng