Hội thảo đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 của Ủy ban Dân tộcSáng ngày 5/5, tại Ủy ban Dân tộc, Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT chủ trì Hội thảo trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 của UBDT […]


Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho biết: Trong những năm qua, Ủy ban Dân tộc đã   bám sát các nhiệm vụ chính trị, có nhiều đề tài quy mô lớn tạo chuyển biến và ý nghĩa quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, các đề tài chưa đáp ứng được hết đề xuất của Lãnh đạo Ủy ban. Nhiều đề tài chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được đầy đủ thông tin về vấn đề dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: để triển khai đề xuất nhiệm vụ khoa học đúng và trúng thì các nhà khoa học cần nghiên cứu kỹ cơ sở lý thuyết và thực tiễn để cung cấp thông tin thực hiện đề án, đề tài; cần đánh giá được các tác động thành công cũng như hạn chế còn tồn tại trong các chính sách, chương trình, đề án đã thực hiện nhằm đưa ra các kiến nghị thiết thế chính sách thực hiện hiệu quả nhất.

Tại Hội thảo, ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế đã trình bày một số chia sẻ quan điểm về nghiên cứu, hoạc định chính sách phát triển miền núi và vùng DTTS tại Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Hà Việt Quân: Hiện nay hệ thống chính sách của Việt Nam tương đối đầy đủ, chi tiết, tuy nhiên lại phải đối mặt với thách thức là bố trí nguồn vốn, chính sách không kịp thời… Bên cạnh đó là các thực trạng: Chính sách giảm nghèo chưa thực sự “trị bệnh”; chất lượng giảm nghèo còn thấp; sự bất bình đẳng thực sự gia tăng ở vùng DTTS, tuy nghiên bất bình đẳng lớn nhất là về thông tin; tỷ lệ giảm nghèo thì giảm nhưng số người nghèo không giảm do gia tăng dân số; tiếp cận giảm nghèo vùng DTTS chưa theo kịp sự biến đổi của bối cảnh; giáo dục vùng DTTS chưa thực sự hỗ trợ phát triển bền vững trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường. Vì vậy Tiếp cận nhân học trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc cần được áp dụng nhiều hơn.

Ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế trình bày tại Hội thảo.

Thông qua danh sách các đề tài được đề xuất tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận. Các đại biểu nhất trí với định hướng của Hội đồng khoa học và bày tỏ quan điểm: Để các đề án thực sự hiệu quả, đi vào thực tiễn thì cần tìm hiểu thực tế, nghiên sâu hơn về các vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào DTTS; có những đánh giá khách quan về thành công và thất bại để xây dựng chính sách thực sự đúng và trúng; xây dựng chính sách phải theo vùng, nhóm dân tộc và giai đoạn thực hiện; tập trung nghiên cứu các vấn đề đương đại và vấn đề đang chuyển đổi để có hướng xây dựng đề tài; tăng cường nghiên cứu điểm để đi sâu vào một vấn đề; đặt vấn đề nghiên cứu sản phẩm đầu ra là làm j để nghiên cứu xây dựng đề tài;…

Sau Hội thảo này, các thành viên Hội đồng và các Vụ, đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu, gửi đề xuất cho Vụ Tổng hợp để gửi Lãnh đạo Ủy ban có quyết định lựa chọn triển khai thực hiện các đề án, đề tài cấp Bộ năm 2018.

Kim Thu

Tin khác đã đăng