Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.Ngày 18/9/2017, tại thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, Chương trình UN-REDD tại Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức Hội thảo Khu vực chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc với chủ đề […]

Các đại biểu bắt tay thể hiện sự đoàn kết, hợp tác nhất trí vì sự phát triển về lĩnh vực công tác dân tộc trong khu vực ASEAN

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên  Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; ông Khammoune Viphongxay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào và ông Khin Maung Yi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Bảo tồn môi trường Myanmar đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo và chuyên gia nghiên cứu thuộc các Cục, Vụ, Viện và tổ chức thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào; Bộ Tài nguyên và Bảo tồn môi trường, Bộ các vấn đề Biên giới Myanmar; Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan; Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; lãnh đạo các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; đại biểu các tổ chức Quốc tế…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định: Cộng đồng ASEAN nói chung, cộng đồng các nhóm DTTS nói riêng đang đứng trước thời cơ, vận hội mới về kết nối, hợp tác khu vực, nhằm phát triển bền vững và hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái ở vùng DTTS và miền núi. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt; nỗ lực đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Cũng như Việt Nam, các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đã đạt được kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của nhóm DTTS. Tuy vậy, hiện nay nhóm DTTS của các nước trong khu vực vẫn đang là nhóm yếu thế nhất. Thiên tai, dịch bệnh, thiếu việc làm, đói nghèo,… vẫn đang là thách thức lớn của vùng DTTS và miền núi. Từ thực tế trên, Hội thảo sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước, kết nối, hợp tác cùng hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Với mong muốn không ngừng nâng cao đời sống của các nhóm người DTTS tiến tới bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, đánh dấu một bước phát triển mới thực chất hơn về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc của các nước trong khu vực.

Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì Hội thảo

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe chia sẻ  kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chính sách hỗ trợ lao động việc làm cho người DTTS; vấn đề việc làm cho người DTTS tại Thái Lan; Cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ DTTS thông qua chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; sáng kiến đổi mới cho người dân miền núi và môi trường, đất đai và tài nguyên thiên nhiên – kinh nghiệm từ Myanmar… Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, người DTTS đang có nhiều cơ hội trong phát triển nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức, hội thảo cũng đề xuất việc đổi mới nhằm tăng cường sự tham gia của của người DTTS vào các phương thức quản lý bền vững, môi trường, đất đai và tài nguyên thiên nhiên đồng thời đưa ra sáng kiến hợp tác trong khu vực nhằm hỗ trợ người DTTS trong vấn đề lao động, việc làm.

Qua  kinh nghiệm của các quốc gia được chia sẻ tại Hội thảo cho thấy sự khác biệt, đa dạng và  những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển vùng DTTS và miền núi. Mặc dù vậy,  cũng nhìn thấy một tương lai tươi sáng của hội nhập khu vực vì mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa giữa văn hóa, môi trường và kinh tế vùng DTTS và miền núi.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đây là Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lần đầu tiên được tổ chức giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN về lĩnh vực công tác dân tộc. Điểm chung nhất rút ra từ Hội thảo này là: nhóm DTTS đúng là nhóm chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị tổn thương nhất, là nhóm cần được ưu tiên dành sự quan tâm. Hội thảo cũng mở ra cơ hội hợp tác mới trong khu vực. Thay mặt Ủy ban Dân tộc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cam kết tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cụ thể hơn nữa đến vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam dựa trên nguyên tắc cơ bản và cũng là bài học kinh nghiệm quý báu nhất của Việt Nam trong quá trình phát triển vùng DTTS, đó là: “Bình đẳng, Đoàn kết, Tôn trọng và Giúp nhau cùng phát triển”. Ủy ban Dân tộc cam kết sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương với tư cách là một thành viên có trách nhiệm đối với các vấn đề chung trong lĩnh vực công tác dân tộc, của mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi của khu vực ASEAN. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải và Thứ trưởng, Bộ Nội vụ Lào Khammoune Viphongxay trao thỏa thuận Hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Xuân Thường

Tin khác đã đăng