Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trịNgày 17/5/2018, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đoàn Kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ chính trị về kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn […]

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn. Thành viên Đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện Văn phòng Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Về phía UBDT có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, bí thư chi bộ các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Phó đoàn Kiểm tra đã đọc Quyết định và phổ biến một số nội dung triển khai, hướng dẫn đề cương viết báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng UBDT. Theo đó, Đoàn kiểm tra số 716 sẽ đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 ở UBDT. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khắc phục, bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị; phát hiện mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT khẳng định: UBDT sẽ chấp hành nghiêm việc kiểm tra của Bộ Chính trị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Bộ trưởng mong muốn, đoàn kiểm tra chỉ ra thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) để nghiêm túc rút kinh nghiệm, sửa chữa trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở UBDT. Công tác kiểm tra, đánh giá sẽ rà soát các kết quả đạt được của Nghị quyết TW4 ở UBDT, từ đó phát huy ưu điểm, nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) với tinh thần cầu thị. Có giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng khẳng định: Công tác kiểm tra chính là dịp để trao đổi, báo cáo, nêu lên được những ưu điểm, khó khăn, những nội dung chia sẻ, rút kinh nghiệm, bàn cách khắc phục, sửa chữa. Đây là dịp để chúng ta xem xét lại một quá trình, ngăn chặn và đẩy lùi những suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để tiếp tục uốn nắn, tiếp tục triển khai các nội dung của Nghị quyết TW4.

Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng gợi ý ba vấn đề để đoàn kiểm tra tập trung triển khai: Phải luôn xác định mục tiêu, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, trong đó mỗi đảng bộ, đảng viên đã đóng góp như thế nào. Trong kiểm điểm và báo cáo phải nói đến trách nhiệm, tính hy sinh của cán bộ, đảng viên. Ở UBDT, công tác này rất quan trọng. Cán bộ của UBDT không chỉ tham mưu mà còn tổ chức, thực hiện, cầm tay chỉ việc cho đồng bào. Trung tâm đoàn kết các dân tộc Việt Nam là trách nhiệm của chúng ta, phải được xây dựng từ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT.

Toàn cảnh Hội nghị

 Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng cho rằng: cần phải làm rõ sự tác động mạnh mẽ của Nghị quyết TW4 Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có tác dụng chấn chỉnh kỷ cương trong đơn vị (từ phong cách, lề lối làm việc, công tác xây dựng quy chế hoạt động, việc triển khai các nghị quyết; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ…). Đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng rằng, các nội dung kiểm tra sẽ đạt kết quả tốt trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng.

Phóng viên

Tin khác đã đăng