Hội nghị triển khai một số Chỉ thị, Quyết định và Quy định của Ban Bí thư Trung ương ĐảngTrong 2 ngày (07 – 08/3), tại Tp.Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cùng đồng chủ trì Hội nghị triển khai Chỉ thị 18-CT/TW; Chỉ thị 19-CT/TW; Chỉ thị 21-CT/TW và Quyết định 99-QĐ/TW; Quy […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã thông tin tới toàn Hội nghị những thuận lợi và khó khăn của quá trình thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng bào Khmer. Trong suốt 25 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách toàn diện ngày càng phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển của vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Chỉ thị 68 ra đời ngày 18/04/1991, đáp ứng được nhu cầu bức xúc của cán bộ, sư sãi và đồng bào Khmer Nam bộ; tạo chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, ổn định về an ninh, quốc phòng trong vùng. Chỉ thị 68 đã được tổ chức sơ kết 2 lần vào năm 1998 và 2002, thực hiện tổng kết 15 năm vào năm 2006.

Trên cơ sở sơ kết, tổng kết thực tiễn và nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 67 ngày 14/03/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất bộ chính trị và chính phủ nghiên cứu bổ sung các chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68 thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

 Thay mặt Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Hà Ngọc Anh – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Chỉ thị 68 ra đời đã có sức lan toả, đi vào cuộc sống làm thay đổi toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, sự ra đời kết luận 67, khẳng định Chỉ thị 68 vẫn còn nguyên giá trị để tiếp tục thực hiện, trong đó cụ thể hóa nhiều nội dung bằng những văn bản mang tính pháp lý, qua các chương trình, dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc, có một số chính sách ra đời từ Chỉ thị 68 trong đó có chính sách đặc thù dành riêng cho đồng bằng sông Cửu Long …

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn những hạn chế như: một số nơi, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chậm; chế độ, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer chưa đồng bộ, bất cập, chậm được sửa đổi. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn; vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao; tái mù chữ có chiều hướng gia tăng. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là người Khmer vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng…

“Chính vì vậy, ngày 10/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, với 6 nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cần nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao”. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh nhấn mạnh thêm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung vào thực tế của từng địa phương, đồng thời bày tỏ sự thống nhất cao việc đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng cần ban hành một chỉ thị mới về công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các ý kiến thảo luận, đề xuất đã được Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phân tích, làm rõ, đồng thời ghi nhận để báo cáo lại Hội đồng xem xét.

Hạnh Nguyên

Tin khác đã đăng