Hội nghị triển khai Kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017Sáng ngày 27/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao kế hoạch công tác và dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 cho các Vụ, đơn vị. Toàn cảnh Hội nghị Tham dự Hội nghị có các đồng chí […]

00542328_toan-canh-bt_16-12-27
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính đã công bố Quyết định số 2567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 733/QĐ – UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Quyết định số 734/QĐ-UBDT về việc giao dự toán chi NSNN 2017 cho các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; thông báo một số điểm mới trong Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bố dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017.

 

00563083_bt2_16-12-27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2017, Lãnh đạo Ủy ban chỉ giao những nhiệm vụ cụ thể có liên quan đến kinh phí cho các Vụ, đơn vị của UBDT triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của Lãnh đạo Ủy ban giao, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết của Vụ, đơn vị mình, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo vụ, trình lãnh đạo Ủy ban phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý, năm 2017 là năm dự kiến có nhiều khó khăn thử thách do nguồn ngân sách hạn hẹp nên phải có kế hoạch bố trí chi tiêu hợp lý nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, các đồng chí Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị phải chủ động, phân công trách nhiệm rõ ràng,  phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan; khi gặp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban đề xuất cách giải quyết, tránh để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Bộ trưởng giao: UBDT tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các đề án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai 10 đề án (Đề án phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã đầu tư 135; khảo sát, điều tra, xây dựng đề án hỗ trợ đồng bào DTTS chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời và điện gió phục vụ sinh hoạt; Đề án Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức vùng đồng bào DTTS, miền núi; Đề án Chính sách đặc thù bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi; Đề án Luật Dân tộc hoặc Luật Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng miền núi và DTTS; Đề án thí điểm cấp radio cho vùng miền núi DTTS, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Đề án “đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc khu vực ASEAN”; xây dựng Đề án “tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135; khảo sát, điều tra xây dựng bồi dưỡng kiến thức dân tộc; hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin); triển khai thực hiện kiểm tra các chính sách có hiệu lực giai đoạn 2017-2020; đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban và lãnh đạo các Vụ, đơn vị cần phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Huyền Trang

Tin khác đã đăng