Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộcChiều 12/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp (CTPH) công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với UBDT năm 2018 […]

Quang cảnh hội nghị

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện CTPH giữa hai cơ quan khẳng định: Từ tháng 6/2017 đến hết năm 2018, hai cơ quan đã phối hợp xây dựng 8 nội dung, chủ động trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động, giúp đỡ đồng bào thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giữ gìn bản sắc văn hóa. Điển hình là hai bên đã phối hợp xây dựng Đề án “Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020”; Phối hợp thực hiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số DTTS và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”; phối hợp tham gia các hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực liên quan đến chính sách dân tộc.

Theo đánh giá, CTPH đã đạt được một số kết quả bước đầu trong công tác xây dựng chính sách, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS. Qua triển khai CTPH, bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ MTTQ Việt Nam và cán bộ cơ quan làm công tác dân tộc các cấp trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên thoát khỏi tình trạng khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018, hai cơ quan đề ra 8 nội dung phối hợp trong năm 2019. Cụ thể: Phối hợp triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2018-2021”. Chuẩn bị các điều kiện cho việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông. Tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, Chương trình của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Phối hợp tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện; các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng bào các DTTS nhân các ngày lễ hội truyền thống. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CTPH ở các địa phương…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả mà CTPH giữa hai cơ quan đã đạt được. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ trân trọng với những đóng góp và sự quan tâm của cá nhân ông Trần Thanh Mẫn với công tác dân tộc và CTPH giữa hai cơ quan. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến bày tỏ nhất trí cao với Dự thảo Kế hoạch triển khai năm 2019 và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung: Phối hợp để Tổ chức gặp mặt đồng bào dân tộc hai bên tuyến biên giới Việt-Lào; Tổ chức Hội thảo dành cho đối tượng là các đồng chí Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh, huyện xã tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 do UBDT xây dựng; Tổ chức các đoàn giám sát để nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc; triển khai việc cấp phát Radio cho đối tượng là Trưởng Ban Công tác Mặt trận cấp cơ sở (thôn, bản).

Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào DTTS, CTPH giữa hai cơ quan là hành động cụ thể sự quan tâm đó. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục triển khai có hiệu quả CTPH, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cần rút kinh nghiệm CTPH, tổng kết hằng năm để triển khai có hiệu quả trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến sâu rộng các đoàn thể, tổ chức và đồng bào. Vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, từng bước thoát nghèo, nâng cao học vấn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện vận động “xã hội hóa” để chăm lo các này lễ, tết cho đồng bào DTTS; biểu dương, tôn vinh đại biểu là người DTTS xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tham gia góp ý, xây dựng, kiểm tra, giám sát các đề cương, đề án, chính sách dân tộc…

Tin khác đã đăng