Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS thành phố Hà Nội năm 2018Sáng 15/11/2018, tại Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Hà Nội năm 2018. Tham dự Hội nghị […]

Sáng 15/11/2018, tại Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Hà Nội năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Lưu Văn Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Phùng Thị Hồng Hà, thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc cùng sự tham dự của 153 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố nêu rõ: công tác tổng kết, đánh giá chính sách và biểu dương người có uy tín là hoạt động được đặc biệt quan tâm, tổ chức hàng năm của Ban Dân tộc thành phố. Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, thành phố đã tập chung dành nhiều nguồn lực thực hiện chính sách để người có uy tín có nhiều điều kiện phát huy vai trò của mình. Đây là dịp để tổng kết việc triển khai các mặt công tác chăm lo, biểu dương đội ngũ người có uy tín, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng để từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2018, theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố, Hà Nội có 153 người có uy tín. Trong đó nam giới là 137 người (chiếm 89,5%), nữ giới là 16 người (10,5%); dân tộc Mường là 105 người, dân tộc Dao là 3 người, dân tộc Kinh là 45 người; độ tuổi trung bình của người có uy tín là 59 tuổi.

Thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín, thành phố Hà Nội đã triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, cấp phát các loại báo, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng theo đúng chế độ, hướng dẫn. Cụ thể đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp, tọa đàm, nói chuyện thời sự để cung cấp, phổ biến thông tin; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm và tiếp xúc với lãnh đạo các cấp để trao đổi thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, thăm hỏi khi người có uy tín bị ốm đau, có thân nhân qua đời.

Ban Dân tộc thành phố tặng Giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu

Qua đó, đội ngũ người có uy tín có thêm thông tin, kiến thức để từ đó bằng uy tín, trách nhiệm của mình tiên phong vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hóa mới, vận động đồng bào thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn vững mạnh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhiều tấm gương trong đội ngũ người có uy tín đã được ghi nhận khi triển khai công tác tuyên truyền, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã được ghi nhận. Năm 2018, Ban Dân tộc thành phố đã tặng 42 giấy khen để khuyến khích, động viên và biểu dương cho 42 người có uy tín tiêu biểu.

Năm 2019, để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức đối với người có uy tín…

Ban Dân tộc thành phố tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Ban Dân tộc thành phố Hà Nội quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; tiếp tục phát huy và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín… Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng những người có uy tín trong đồng bào DTTS của Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò và có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, làng xóm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo của địa phương mình.

Việt Cường

Tin khác đã đăng