Hội nghị thực hiện Dự án “Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS”Ngày 01/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị thực hiện một số nội dung Dự án “Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS” (Dự án CRIEM). Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, […]

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

Trong hai năm qua, UBDT đã chủ động phối hợp với ADB xây dựng Dự án tại 5 tỉnh Nam Trung bộ (gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa). Đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trong 10 năm qua do biến đổi khí hậu. CRIEM là Dự án lớn của ADB đầu tư tập trung cho đồng bào DTTS. Nguồn lực từ Dự án sẽ tạo ra cú hích, đột phá trong phát triển KT-XH, phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển du lịch, văn hóa vùng đồng bào DTTS các tỉnh trong khu vực.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo quá trình chuẩn bị Dự án, công tác phê duyệt, đề xuất Dự án, Báo cáo tổng quan thiết kế Dự án, các hoạt động chính của giai đoạn khởi động Dự án và các đầu ra của Dự án, thông qua Dự thảo biên bản ghi nhớ về tiến độ chuẩn bị Dự án và kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện ADB bày tỏ mong muốn Dự án sớm được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để Dự án sớm được triển khai thực hiện, đem lại lợi ích cho đồng bào DTTS tại 5 tỉnh thực hiện. Một số ý kiến đề nghị: Các nhà tài trợ cần tăng nguồn vốn tài trợ ưu đãi, kêu gọi các đối tác của ADB tài trợ cho Dự án. Đề nghị Bộ Kế hoạch-Đầu tư sớm trình Chính phủ, đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các tỉnh cần tích cực hỗ trợ, bố trí các chuyên gia phối hợp với các đoàn công tác để khảo sát, tư vấn Dự án đạt kết quả cao nhất. Đại diện một số tỉnh thuộc Dự án đề xuất: Để Dự án được triển khai nhanh, UBDT và ADB đưa ra các tiêu chí phù hợp với điều kiện của Việt Nam và các tỉnh tham gia Dự án. Theo đó, UBND tỉnh sẽ lựa chọn công trình phù hợp với tiêu chí trên cơ sở kiểm soát của ADB và UBDT để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở thống nhất các điều kiện, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Giám đốc quốc gia ADB và lãnh đạo 5 tỉnh tham gia Dự án đã được thực hiện.

Tin khác đã đăng