Hội nghị tập huấn về công tác vận động quần chúng thông qua người có uy tín ở vùng đồng bào DTTSNgày 31/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác vận động quần chúng thông qua người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT […]

Ngày 31/10/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác vận động quần chúng thông qua người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tham dự và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Thực hiện kế hoạch công tác, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác vận động quần chúng thông qua người có uy tín ở vùng đồng bào DTTS với mục đích quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng thông qua đội ngũ người có uy tín.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trình bày chuyên đề về Tình hình dân tộc và công tác dân tộc, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã thông tin đến các đại biểu tham dự Hội nghị một số thông tin cơ bản về đời sống KT-XH của 53 DTTS, một số kết quả triển khai chính sách dân tộc, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 và các chính sách, định hướng thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín.

PV

Tin khác đã đăng