Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017Ngày 18/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 . Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ […]

Toàn cảnh Hội nghị

 Quý III  Đảng ủy cơ quan UBDT đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác quý III/2017, trọng tâm là việc chỉ đạo các Vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các chương trình, đề án đã được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ; xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương. Đảng ủy đã chỉ đạo hiệu quả công tác theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc tại các địa phương; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng kịp thời phát động quyên góp, ủng hộ được trên 400 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, động viên đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đảng ủy chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể. Qua đó cho thấy, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác; cấp ủy các tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Cũng trong quý III/2017, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo 23 tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Trong quá trình tổ chức, các Chi bộ đã bám sát Kế hoạch của Đảng ủy, triển khai thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được,trong quý III, công tác Đảng còn một số hạn chế như: Việc hoàn thiện hồ sơ đại hội ở một số tổ chức đảng còn chậm; một số tổ chức đảng trực thuộc chưa nghiêm túc trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; công tác tự kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng còn lúng túng; cấp ủy ở một số tổ chức đảng còn hạn chế trong việc nắm các quy định về công tác phát triển đảng.

Quý IV, Đảng bộ UBDT tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta và tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, chính trị trong nước và thế giới trong giai đoạn hiện nay”; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo Công đoàn và Hội Cựu Chiến binh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên…; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong quý III/2017, đặc biệt là việc Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc. Qua quá trình tổ chức thực hiện đã tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong các đơn vị. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, trong quý IV/2017, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy các Chi bộ; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Hội Cựu Chiến binh UBDT.

 

Xuân Thường

Tin khác đã đăng