Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủSáng ngày 28/3, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Tham […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) cho biết, trong năm 2017, số lượng cấp phát 18 loại báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 59 là trên 18,6 triệu bản. Qua kiểm tra, khảo sát, theo dõi việc cấp, phát báo theo Quyết định 59 tại các địa phương cho thấy các báo, tạp chí đã phát hành đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Nội dung thông tin bám sát các vấn đề có tính thời sự tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBDT và các Bộ, ngành có liên quan trong công tác dân tộc; việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc tại địa bàn các tỉnh có đồng bào DTTS; phản ánh mọi mặt về đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, dư luận xã hội ở các địa phương vùng DTTS và miền núi…

Các ấn phẩm báo, tạp chí đã khai thác, giới thiệu nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; các gương người tốt việc tốt; các bài thuốc dân gian… Nhiều báo đã xây dựng được những chuyên mục hay, bổ ích, nội dung bài viết ngắn gọn, phù hợp với nhu cầu “văn hóa đọc” của đồng bào DTTS, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, học tập được nhiều kinh nghiệm hay, việc làm tốt từ các điển hình tiên tiến được biểu dương trên các báo.

Đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền trình bầy dự thảo Báo cáo

 Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trên, trong năm 2017, việc thực hiện Quyết định 59 vẫn còn một số hạn chế như: công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về chính sách dân tộc đôi lúc còn chậm; tiêu chí giám sát chưa rõ ràng; nội dung thông tin tuyên truyền của một vài ấn phẩm chuyên đề còn chung chung; tính phản biện chưa cao, bài viết chưa thực sự phản ánh hài hòa giữa các vùng miền; công tác phát hành tại một số địa phương còn chậm…

Những thuận lợi và hạn chế trên được các đại biểu tham dự Hội nghị thẳng thắn nêu ra, đồng thời đề xuất một số phương hướng, giải pháp khắc phục để việc triển khai, thực hiện Quyết định 59 đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các báo, tạp chí tham dự Hội nghị đề xuất kiến nghị UBDT tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” sau khi Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ kết thúc giai đoạn.

Đại tá Trần Ngọc Thanh, Tổng Biên tập Báo Biên phòng phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời khẳng định tính ưu việt và sự cần thiết của chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” như có tác động tích cực trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới… Thứ trưởng, Nông Quốc Tuấn cũng đề nghị lãnh đạo các báo, tạp chí đang thực hiện Quyết định 59 cần phát huy những mặt tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại trong năm 2017; đề nghị Tổng Công ty Phát hành báo chí Trung ương rà soát lại công tác phát hành để các báo, tạp chí được chuyển đến tay độc giả sớm nhất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đồng bào.

Toàn cảnh Hội nghị

Phóng viên

Tin khác đã đăng