Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộcSáng ngày 27/11/2018, tại Hà nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban […]

Sáng ngày 27/11/2018, tại Hà nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và bà Lù Thị Lai – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (UBDT) là báo cáo viên tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan).

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe PGS-TS Nguyễn Thanh  Xuân phổ biến về Công tác Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. PGS-TS Nguyễn Thanh Xuân đã chia sẻ với Hội nghị một số vấn đề như: quá trình truyền bá các tôn giáo vào vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; hiện trạng tôn giáo trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; những vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện công tác Tôn giáo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị các đại biểu được bà Lù Thị Lai – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT/BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và công nghệ cho các đại biểu tham dự.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Phan Hồng Thủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiện cứu sâu hơn các nội dung quan trọng về Công tác Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như những nội dung của Nghị định 13/2012/NĐ-CP và Thông tư 18/2013/BKHCN, qua đó nâng cao nhận thức, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh công  tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS và miền núi.

KP

Tin khác đã đăng