Hội nghị hướng dẫn công tác hành chính và nghiệp vụ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN Quốc gia, CTDT/16-20Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, chiều ngày 01/6 Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác hành chính và nghiệp vụ tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình CTDT/16-20. TS. Phan […]

Qua kiểm tra các đề tài đã thực hiện trong giai đoạn I, một số đề tài chưa đáp ứng về thủ tục hành chính trong ghi nhật ký, báo cáo kết quả tài chính, báo cáo kết quả đề tài… nên trong quá trình thực hiện chưa cập nhật được hết các quy định, khó khăn trong công tác thanh quyết toán. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhiều nghị định và thông tư mới cần được cập nhật và hướng dẫn thường xuyên. UBDT tổ chức Hội nghị này nhằm tập huấn, hướng dẫn cập nhật những văn bản mới và giải đáp những thắc mắc về công tác hành chính, nghiệp vụ tài chính trong quá trình ký hợp đồng, thực hiện và quyết toán đề tài.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe phổ biến các quy trình chuẩn bị ký hợp đồng cho các đề tài lần 2; lưu ý một số điểm trong công tác hành chính của các đề tài sau khi phê duyệt, ký hợp đồng; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo sản phẩm KH&CN đã hoàn thành báo cáo sản phẩm đã được ứng dụng và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành; xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra, đánh giá định kỳ; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; quy chế chi tiêu kinh phí; hướng dẫn ghi sổ nhật ký của đề tài; hướng dẫn làm báo cáo kết quả giữa kỳ.

Thông qua các văn bản hướng dẫn, các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao tầm quan trọng của công tác hành chính, thanh quyết toán và đề xuất các vướng mắc còn gặp phải trong trong quá trình ký kết hợp đồng, thực hiện và quyết toán đề tài.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng yêu cầu Văn phòng Chương trình CTDT/16-20 và Vụ Tổng hợp trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ để có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn cho các đơn vị thực hiện đề tài về cách thực hiện thủ tục hành chính, chứng từ để thanh quyết toán và đưa lên website của chương trình; các đơn vị thực hiện đề tài phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chương trình và chuẩn hóa, hoàn thiện thủ tục, thuyết minh đề tài để ký hợp đồng trong tháng 6/2017.

Kim Thu

Tin khác đã đăng