Hội nghị học tập, triển khai Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trịSáng ngày 24/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Cán sự Đảng UBDT tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trực tiếp quán triệt Kết luận số 32 của Bộ Chính trị đến toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trực tiếp truyền đạt, quán triệt, triển khai Kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Lãnh đạo các vụ, đơn vị tham dự, tiếp thu nội dung Kết luận số 32-KL/TW

 * Cũng trong ngày 24/7, Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII  cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và toàn thể đảng viên cơ quan UBDT.

Ông Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 7, khóa XII

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII  như: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Toàn thể đảng viên cơ quan UBDT tham dự Hội nghị

 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII  nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng