Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020Sáng 31/8/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó […]

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 8/2020, Lãnh đạo UBDT đã tập trung chỉ đạo điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác đạt kết quả cao. UBDT đã ban hành 270 văn bản các loại; Lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 37 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được UBDT thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Công tác xây dựng các đề án chính sách dân tộc; quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai quyết liệt, hiệu quả…

Phát huy những kết quả của tháng 8, bước sang tháng 9/2020, UBDT định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các dự án thành phần, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu); hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành về “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biễn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; tiếp tục công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020; hoàn thiện Đề án thành lập Văn phòng Chương trình mục tiêu; tổng hợp, ròa soát danh sách xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135…

Tại Hội nghị, sau khi rà soát, đánh giá lại những công việc còn vướng mắc, tồn đọng trong tháng 8/2020 và nghe Lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan báo cáo bổ sung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì thảo luận, đưa ra phương hướng giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, cụ thể như: Việc bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng tại Vụ Địa phương II; việc thay đổi nội dung, kế hoạch công tác tuyên truyền do Vụ Tuyên truyền thực hiện; trình tự, thủ tục thăm hỏi đồng bào DTTS bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh do Vụ Địa phương III theo dõi… Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các vụ, đơn vị tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết các công việc liên quan.

Cũng tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc đã báo cáo cụ thể tiến độ, tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự thảo nghiên cứu báo cáo khả thi thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu. Trong đó nhấn mạnh tới các dự án, tiểu dự án được giao cho Vụ Địa phương I, Trung tâm Thông tin tham mưu, xây dựng còn một số vướng mắc cần sớm hoàn thiện.

Liên quan đến việc xây dựng các dự án thành phần, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu còn gặp vướng mắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã có những phân tích cụ thể, định hướng phương án giải quyết, qua đó yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt triển khai hoàn thiện ngay trong ngày 31/8 để báo cáo Lãnh đạo UBDT cho ý kiến vào sáng 01/9/2020.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng