Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2015Sáng ngày 30/11, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, […]

Sáng ngày 30/11, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Minh Thắng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Vụ Địa Phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan.

Trong tháng 11, Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các Vụ, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc, nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2015 với các kết quả cụ thể: Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg về “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới”; Tổ chức thành công “Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015”; Giao lưu, gặp mặt với 16 đoàn Đại biểu Quốc hội nhân kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam và đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước; Phê duyệt Đề cương “Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc” và “Kế hoạch hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc”; Tổ chức các Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chỉ thị 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Chỉ đạo các Vụ, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng về công tác cải cách hành chính năm 2015; xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án, chính sách được giao…

Tuy nhiên, theo báo cáo, tiến độ thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ khác còn chậm, một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác thông tin và báo cáo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan phát biểu tại Hội ngh

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12/2015. Lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng Vụ, đơn vị mình trong tháng 11/2015 và những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị về những kết quả đã đạt được trong tháng 11. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, tháng 12 là tháng cuối cùng của năm 2015, các Vụ, đơn vị cần đẩy nhanh việc rà soát, đề xuất và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, đồng thời dựa theo chức năng nhiệm vụ của từng Vụ, đơn vị chủ động chuẩn bị các nội dung, văn bản phục vụ công tác tổng kết cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo việc góp ý văn bản cho các Bộ, ngành, các địa phương đúng thời gian quy định; chú ý xây dựng kế hoạch công tác năm 2016, tránh tình trạng chồng chéo trong quá trình thực hiện…

Ngọc Ánh

Tin khác đã đăng