Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018Ngày 02/11/2018, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn […]

Ngày 02/11/2018, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT. Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện UBDT tại TP. Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Dự thảo báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT nêu: Trong tháng 10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tập trung xây dựng, quản lý và hướng dẫn thực hiện chính sách, trả lời các kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội.

Các vụ, đơn vị đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công như: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII; Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về một số đề cương, đề án về “Bảo vệ và phát triển DTTS dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”; đề án ” Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào DTTS”; đề án “Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS công tác ở vùng DTTS&MN”; Tổ chức các lớp tập huấn, Hội thi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018- 2025”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số việc tồn tại như: tiến độ xây dựng một số đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chậm; Một số vụ, đơn vị chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong báo cáo cũng đã đánh giá tình hình kinh tế -xã hội địa bàn vùng DTTS&MN cơ bản ổn định. Tuy nhiên vùng DTTS một số tỉnh phía Nam còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất lợi, triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển; giá cả nhiều mặt hàng nông sản luôn biến động, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất của người dân nhất là hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa…

Về công tác tháng 11, dự thảo báo cáo nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hoàn thiện, trình Chính phủ 07 đề án; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tại Việt Nam”; hoàn thiện báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2015; tiếp tục quản lý, chỉ đạo, điều hành các chương trình, đề án, chính sách dân tộc; tăng cường thanh tra, theo dõi, tổng hợp tình hình vùng DTTS và miền núi; tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và các chính sách dân tộc năm 2018 tại các địa phương…

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đề nghị rà soát lại danh mục các nhiệm vụ để hoàn thành theo kế hoạch, thảo luận thêm về việc phân công, quy trình xử lý văn bản và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu các vụ, đơn vị cần tập trung cao độ vào các nhiệm vụ cuối năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Tổng hợp hoãn, giãn một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm cần nghiên cứu. Các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị công tác cho việc công bố Kết luận của Đoàn Kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; Lễ Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; Xây dựng báo cáo sơ kết Chương trình CTDT 16-20; chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018.

Việt Cường

Tin khác đã đăng