Hội nghị giao ban Công tác Dân tộc 06 tháng đầu năm khu vực Đông Nam bộSáng ngày 22/6, tại TP. HCM, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực 9 tỉnh miền Đông Nam bộ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội nghị […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban cùng một số Vụ, đơn vị của UBDT và đại diện Ban Dân tộc 9 tỉnh khu vực Đông Nam bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm của các ban, ngành từ trung ương đến địa phương, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc tiếp tục được tăng cường, nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được quan tâm; các chương trình, chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn đầu tư và giám sát quá trình tổ chức thực hiện… Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận; sản xuất nông – lâm nghiệp tiếp tục phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi mạnh theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh cho năng suất và giá trị kinh tế cao; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại ngày càng phát triển; cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được quan tâm, hệ thống giao thông hình thành, đảm bảo kết nối giữa các vùng, miền, các tỉnh, các huyện, xã và thôn, bản; công tác giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh chính trị – trật tự xã hội được quan tâm, giữ vững; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và phát huy.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc: Chương trình 135 mới ban hành Thông tư hướng dẫn nên việc phân bổ vốn thực hiện chậm; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2025” các tỉnh đã triển khai thực hiện như thành lập “Câu lạc bộ tiền hôn nhân” và làm thí điểm nhưng hiện nay chưa có vốn thực hiện cho năm 2017; một số chính sách chậm hướng dẫn nên khó khăn cho địa phương trong việc triển khai thực hiện…

Tại Hội nghị, đại diện Ban Dân tộc các tỉnh đã đóng góp các ý kiến trao đổi. Đa số các ý kiến đều khẳng định: Cơ quan công tác Dân tộc của các địa phương trong khu vực đã tham mưu ban hành được nhiều chính sách đặc thù của địa phương; luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đã được giao để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đánh giá cao công tác dân tộc của khu vực Đông Nam Bộ. Thứ trưởng yêu cầu công tác dân tộc cần sát thực hơn nữa để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của  bà con DTTS như giải quyết việc làm, đất sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện công tác dân tộc hiệu quả và triệt để hơn nữa; chú trọng nguồn nhân lực là học sinh các trường dân tộc nội trú, bởi sau khi ra trường các em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng, phát triển địa phương mình phát triển

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2017, các địa phương tiếp tục triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2016-2020; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã ban hành, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới và chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc và miền núi; chủ động theo dõi, bám sát, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện chính sách, các chương trình, dự án được đầu tư trong vùng dân tộc; có các giải pháp giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự…

Thanh Cương – Nguyễn Quân

Tin khác đã đăng