Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018Sáng 01/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Phan Văn Hùng; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thường vụ Đảng ủy; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan.

Trong tháng 5 năm 2018, Lãnh đạo UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.  Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao các vụ, đơn vị có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai nhiệm vụ và đạt được một số kết quả điển hình như: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn thay thế quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch Đề án “Đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; tổ chức tọa đàm khoa học của đề tài nghiên cứu “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi”;  Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh các tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc v.v…

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các vụ, đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tiến độ xây dựng các đề án, chính sách, dự án xây dựng cơ bản; tiến độ giải ngân… Các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến biểu dương các Vụ, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả rất tốt trong tháng 5. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của UBDT trong tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, các vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện, bổ sung 05 đề án, chính sách đã trình Chính phủ để sớm được phê duyệt. Hoàn thiện Đề án “Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020”. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 tại các khu vực Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Đông Nam bộ. Chỉ đạo giao ban báo chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg quý II; Tổ chức một số đoàn khảo sát thực tế về chính sách dân tộc tại một số địa phương. Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Tăng cường thanh tra, theo dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hoàn thành việc tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo Kế hoạch số 190-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBDT…Chuẩn bị tốt báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị. Chú ý công tác giải ngân thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án. Bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại  trụ sở 349 Đội Cấn. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo, UBDT sẽ cải cách công tác xây dựng kế hoạch năm 2019; giao Vụ Kế hoạch-Tài chính tham mưu tổ chức hội nghị triển khai; các vụ, đơn vị rà soát toàn bộ chương trình, đề án… Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị, các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho các hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm tại một số khu vực. Tiến tới năm 2019, đổi mới giao ban công tác dân tộc theo hình thức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu các khu vực.

Phóng viên

Tin khác đã đăng