Hội nghị đánh giá kết quả công tác dân tộc tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2021Sáng ngày 08/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2021. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Thứ trưởng, […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 10 cho thấy, trong tháng 10/2021, UBDT luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo UBDT được thực hiện đảm bảo đúng quy chế làm việc, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo và nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo UBDT.

Trong tháng 10, UBDT đã ban hành 478 văn bản các loại; lãnh đạo UBDT đã chủ trì 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành; đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 đề án; 01 đề án đang thẩm định, chờ phê duyệt; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án, dự kiến trình trong quý IV/2021.

Cho đến tháng 10/2021, UBDT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 85 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 34 nhiệm vụ, 44 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn; 07 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn. Cùng với đó, UBDT đã triển khai có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tổng kết và ký kết chương trình phối hợp công tác với một số Ban, Bộ, ngành; công tác phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể; công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN; công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Quá trình triển khai cho thấy, các Vụ, đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban, chấp hành tốt quy chế làm việc, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tháng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu đã phân tích, làm rõ thêm các nội dung, nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm triển khai, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết hiệu quả các công việc trong thời gian tới. Đặc biệt là phương hướng giải quyết khối lượng công việc còn tồn lại khá lớn trong 2 tháng cuối năm, trong khi còn phải triển khai các công tác hướng dẫn tổng kết, đánh giá phân loại công chức viên chức, đảng viên để làm căn cứ xếp loại thi đua khen thưởng. Các ý kiến cũng thảo luận tới hiệu quả của quy trình, thủ tục xử lý văn bản của UBDT…

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Bước sang tháng 11/2021, UBDT định hướng tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; tiếp tục xây dựng và hoàn thành các Thông tư; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc còn hiệu lực; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN; triển khai các phương án trong sắp sếp cơ cấu tổ chức các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; xây dựng và hoàn thiện Chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2025 thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng trong thực hiện công việc. Ngay sau hội nghị hôm nay, yêu cầu lãnh đạo các Vụ, đơn vị chỉ đạo, rà soát lại toàn bộ khối lượng công việc đang được giao, đánh giá tiến độ đang triển khai, nhất là những việc liên quan đến quy trình, quy định liên quan đến địa phương để có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhất; đẩy nhanh tiến độ tham mưu các nhiệm vụ đã được giao để UBDT báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ.

Đối với nhóm các nhiệm vụ trong cơ quan, hiện UBDT đang tập trung thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó có Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị từng công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành Nghị quyết 128/NQ-CP. Trong công tác phối hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị cần phối hợp tốt hơn, cùng với đó là phân cấp, phân quyền, phân công phối hợp với nhau chặt chẽ, trên tinh thần trung thực; chấp hành quy chế quy định của cơ quan; đảm bảo thực hiện chặt chẽ đúng các quy trình, thủ tục công việc.

Liên quan tới một số kiến nghị, đề xuất của các Vụ, đơn vị trong tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các Vụ, đơn vị liên quan đứng ra giải đáp; các vấn đề liên quan đến địa phương, đề nghị Vụ Tổng hợp tổng hợp lại để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến xử lý. Thời gian từ nay cho đến hết năm 2021 còn rất ít, nhưng khối lượng công việc còn nhiều, đề nghị các Vụ, đơn vị quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng